torsdag 7 augusti 2008

Baldersdagbok tisdag 29 juli


Gunnar läser ur Harry Martinssons diksamling, Marita lyssnar

Vid morgonsamlingen denna soliga morgon läste Gunnar som vanligt en dikt. Denna morgon fick vi även en repetition av gårdagens dikt som ni får här och nu:

MÄNNISKANS HÄNDER

Händernas erfarenhet är beröringen
deras liv bland tingen är mångfaldigt,
fullt av tysta innehåll.
De hör inte men är med i vibrationer.
De ser inte men de vet hur det är i mörka källare.
När sammeten skall värderas är de där, och slipstenen och lieeggen provar de tyst. De behöver inte låta eggen bita till.
De känner med lätt beröring stålbettets skärpa.
Hur har de hunnit samla alla sina fina erfarenheter
av ull och grus, av fjun och stål,
av glatta ytor och av taggig tistelboll,
av smidig talk och av alla sorters mjöl.
Deras register är oerhört
från glansigt silke till grova säckar,
från sträva filar och rivjärn
till de nyföddas glatta naglar
och beröringsglansen på evighetsblommor.
De lever i känselns land där beröringen är allt
och där beröringens gåta slår sin bro mellan nerv och själ.
Men i fjärilsvingens stoft finner de sin gräns.

ur: Harry Martinsson, Dikter

Dagen fortsatte sedan med slöjd i verkstäderna. Tv4 Halland kom på förmiddagen och stannade för att intervjua och filma ända fram till lunch. Vill någon se klippet igen har vi det hos Hemslöjdskonsulenterna i Halland.


Tv4 Halland intervjuar Ofelia, Lisa stöttar.Idag måste pilkorgen vara klar! Hilda sitter och arbetar i solen.Pilkorgsverkstaden samlad för gruppbild. Staffan har gjort sitt jobb och återvänder hem till Blekinge efter två dagar på Balders möte 2008.


Efter kvällens middag begav sig ungdomshandledare och deltagare ner till sjön för vattenlek och bastubad i den fina vedeldade bastun. Uppe vid huset syddes det jonglerbollar och slöjdades.


Kvällsbad vid bryggan

Inga kommentarer: